Okres Świąteczny 2015W dniu 18.12.2015 pracujemy do godz.15.
W dniach od 21.12.2015 do 8.01.2016 pracujemy do godz.16.
W Wigilię 24.12.2015 nie pracujemy.
W Sylwestra 31.12.2015 pracujemy do godz. 14.